smash dalam permainan bola volley yang seperti kilat datangnya itu memerlukan precise timing, tetapi cinta.. datangnya sama cepat, tetapi.. timingnya sering ngawur!!

Bookmark the permalink.

Leave a reply