Zakat - VI. KADAR ZAKAT V. MACAM-MACAM ZAKAT

A. Zakat FitrahZakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang bertujuan untuk mensucikan harta tersebut. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha’ dari makanan pokok sehari-hari penduduk suatu negeri/daerah. Satu sha’ sama dengan 2,5 kg (beras). Zakat ini diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada orang yang

This entry was posted in , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply