Puisi jawa pagi Geguritan Enjang wonten ing Kahyangan Cyberloka

Puisi Bahasa Jawa pagi di Kahyangan CyberlokaNdalu wau kawula nyumpena.. jengandika gentos ID fesbukipun.. Kados ta sampun telas wekdale anggene kito pareng rumaket boten saged saklamine caket amargi wonten dunya punika boten wonten pasugatan ingkang boten paripurnaternyata bikin puisi jawa itu sulit :Dartinya dalam bahasa indonesia, kurang lebih begini:semalam saya bermimpi anda berganti

This entry was posted in , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply