sumbangan 6- endsepertinya memang lebih baik sumbangan di jalan, door to door dilarang sajalalu Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) di tiap daerah digalakkan.daripada keraguan selalu meliputi kita saat hendak memberikan sumbanganjika lazis kuat seperti di malaysia, mungkin untuk golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) bisa mendapatkan lebih banyak kemudahan daripada terjerat hutang

Bookmark the permalink.

Leave a reply