stats 4 Jika ada orang ngaku Islam menebar terror apa lantas kita TAKUT mengaku islam?Jika ada orang ber-KTP Islam yang nonton bokep apa lalu kita MALU mengaku Islam?Jika ada yang mengidentikan Islam dengan kerusuhan bukan rahmat, apa kemudian kita PERGI dari Islam?ketakutannya dihakimi pandangan orang lain seperti status Jalaludin Rumi itu hanya dimaklumi jika dikeluarkan oleh orang awam yang

Bookmark the permalink.

Leave a reply