Kamus percakapan sehari-hari mandarin

Like to Learn Chinese More Easily?Anyone can learn Chinese here with structured video coursesHi, "wo hen xiang ni, qin ai de" (我很想你,亲爱的.) Ni zai kan she me mean what are you doing? apa yang sedang anda lakukan Ni hen lihai takhe mean You’re clever brother = anda pandai kakak (laki-laki) Wo zai zu fan mean saya sedang masak + i am cooking Wo pu siau de mean aku bingung = i am confused

This entry was posted in , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply