Apakah Kunci Kebahagiaan itu?

Kebahagiaan, dalam rumah tangga, dalam hidup, dalam kesejatiannya, yang banyak orang mencarinya sebetulnya mempunyai kunci yang mudah bila mau memikirkannya. Hanya berat pada pelaksanaaannya. Kunci kebahagiaan itu ialah Iman kepada Allah dan beramal shaleh. Allahberfirman “Siapa saja yg beramal kebajikan baiklaki-laki maupun perempuan sedangkan diadalam keadaan beriman maka Aku akan

This entry was posted in , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply